Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur van S.V. Nieuwleusen bestaat uit 6 leden in totaal. Een verenigingsvoorzitter, een verenigingssecretaris, een verenigingspenningmeester tevens voorzitter bestuursgroep Financiën & Administratie, voorzitter Voetbal Zaken, voorzitter Facilitaire Zaken, voorzitter Marketing & Communicatie.

Vlnr en vna: staand, Roel Wever (penningmeester) en Wim van Dijk (facilitair)
Zittend: Marc van der Kolk (secretaris) en Erwin van Leussen (voorzitter)
Dinant Bollemaat (voetbalzaken) en : Henry van der Woude (marketing & communicatie)

Dagelijks Bestuur + voorzitters bestuursgroepen

In de statuten van de vereniging staat dat de vereniging een dagelijks bestuur heeft. De functies van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.

Zoals reeds vermeld vervult de penningmeester ook de rol van voorzitter van de bestuursgroep Financiën & Administratie. De voorzitter van de bestuursgroep Voetbal Zaken is Dinant Bollemaat, voorzitter van de bestuursgroep Facilitaire Zaken is Wim van Dijk en de voorzitter van de bestuursgroep Marketing & Communicatie is Henry van der Woude.

De bestuursgroepen hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden.

Visie en werkwijze
Met de vaststelling van de nieuwe verenigingsstructuur is gekozen voor een model waarbij het verenigingsbestuur bestuurt op hoofdlijnen. Het verenigingsbestuur geeft doelstellingen en kaders aan voor de bestuursgroepen. Deze staan in het verenigingsbeleidsplan.

De bestuursgroepen stellen hun eigen beleid op en voeren dit uit binnen de piketpaaltjes die door het verenigingsbestuur zijn uitgezet. Dit opstellen en uitvoeren gaat in overleg met het verenigingsbestuur en uiteraard vindt er –daar waar nodig – ook overleg plaats met de andere bestuursgroepen. Het verenigingsbestuur houdt in de gaten of de gestelde kaders en doelstellingen gehaald worden. Ons motto hierbij is: “Schouder aan schouder voor S.V. Nieuwleusen”

Inloopspreekuur
Om te weten wat er leeft onder de leden en vrijwilligers heeft het verenigingsbestuur elke 3e donderdag van de maand een inloopspreekuur. Vanaf 20:00 uur – 21.00 uur bent u welkom in de bestuurskamer. Ook kunt u de bestuursleden aanspreken als u op het sportpark bent.

Organisatieschema
In onderstaand organisatieschema is de structuur van S.V. Nieuwleusen weergegeven. Meer informatie over de bestuursgroepen Voetbalzaken, Marketing & Communicatie, Facilitaire zaken en Financiën en Administratie is te vinden op deze overzichtspagina van de bestuursgroepen.