Verenigingsbestuur

S.V. Nieuwleusen is als organisatie opgebouwd uit een verenigingsbestuur en 4 bestuursgroepen. Elke bestuursgroep heeft eigen verantwoordelijkheden. Het verenigingsbestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitters van de 4 bestuursgroepen. Daarnaast telt het bestuur een voorzitter en een secretaris. In totaal telt het verenigingsbestuur 6 leden.

Bestuur

Vlnr. Wim van Dijk (Facilitaire Zaken), Marc van der Kolk (Secretaris), Dinant Bollemaat (Voetbalzaken), Kars Odink (Marketing & Communicatie), Erwin van Leussen (Voorzitter).

 

Dagelijks Bestuur + voorzitters bestuursgroepen
In de statuten staat dat de vereniging een dagelijks bestuur heeft met een voorzitter, verenigingssecretaris en een penningmeester. Deze functies worden ingevuld door respectievelijk Erwin van Leussen, Marc van der Kolk en Edwin Lefers. Laatstgenoemde, de penningmeester, vervult eveneens de rol van voorzitter van de bestuursgroep Financiën & Administratie. In 2016 zal Edwin zijn functie beëindigen. Voor Edwin wordt een vervanger gezocht die in de voorjaarsledenvergadering van 2017 wordt geïnstalleerd.

Het bestuur wordt compleet gemaakt door de voorzitters van de bestuursgroepen Voetbalzaken, Marketing & Communicatie en Facilitaire Zaken. Dit zijn achtereenvolgens Dinant Bollemaat, Kars Odink en Wim van Dijk.

Visie en werkwijze
Met de vaststelling van de nieuwe verenigingsstructuur is gekozen voor een model waarbij het verenigingsbestuur bestuurt op hoofdlijnen. Het verenigingsbestuur geeft doelstellingen en kaders aan voor de bestuursgroepen. Deze staan in het verenigingsbeleidsplan.

De bestuursgroepen stellen hun eigen beleid op en voeren dit uit binnen de piketpaaltjes die door het verenigingsbestuur zijn uitgezet. Dit opstellen en uitvoeren gaat in overleg met het verenigingsbestuur en uiteraard vindt er –daar waar nodig – ook overleg plaats met de andere bestuursgroepen. Het verenigingsbestuur houdt in de gaten of de gestelde kaders en doelstellingen gehaald worden. Ons motto hierbij is: “Schouder aan schouder voor S.V. Nieuwleusen”

Inloopspreekuur
Om te weten wat er leeft onder de leden en vrijwilligers heeft het verenigingsbestuur elke 3e donderdag van de maand een inloopspreekuur. Vanaf 20:00 uur – 21.00 uur bent u welkom in de bestuurskamer. Ook kunt u de bestuursleden aanspreken als u op het sportpark bent.

Organisatieschema
In onderstaand organisatieschema is de structuur van S.V. Nieuwleusen weergegeven. Meer informatie over de bestuursgroepen Voetbalzaken, Marketing & Communicatie, Facilitaire zaken en Financiën en Administratie is te vinden op deze overzichtspagina van de bestuursgroepen.