Afscheid voorzitter sponsorcommissie

Op 17 mei heeft de sponsorcommissie officieel afscheid genomen van voorzitter Henry van der Woude en relatiebeheerder Herik Kin.
Henry was sinds november 2014 voorzitter van de sponsorcommissie. In zijn periode als voorzitter is de commissie gegroeid van 5 naar 10 personen en de aanpak verder geprofessionaliseerd. De inkomsten uit sponsoring zijn structureel gegroeid en er zijn een aantal projecten gerealiseerd en initiatieven opgepakt. Een groot project is natuurlijk de bouw van ons nieuwe clubhuis en grote betrokkenheid van onze sponsoren daarbij, vooral in de vorm van manuren en materialen. Daarnaast zijn de stoeltjes op de tribune gesponsord en een tweede ring met borden voor sponsoren beschikbaar gekomen. Initiatieven als “Super Saturday” en de gezamenlijke sponsoravonden met ASC en SV Dalfsen zijn een succes. Vooral het laatste laat zien dat verbinding met andere verenigingen in de gemeente kan leiden tot wederzijdse voordelen.
Henry is inmiddels gestart als voorzitter van de commissie Marketing en Communicatie. Zijn rol is overgenomen door Ed Roos.
Herik was als relatiebeheerder betrokken bij de sponsorcommissie vanaf 2017. Vooral door zijn contacten in Staphorst zijn we stapsgewijs ook in noordelijke richting ons sponsorbestand aan het uitbreiden.
In verband met zijn nieuwe baan, werd het voor Herik echter lastig om de werkzaamheden bij de sponsorcommissie te blijven combineren met vrijwilligerswerk. De relaties van Herik worden in eerste instantie overgenomen door nieuwe relatiebeheerders Jurrian Schuurman en Aalt Evenboer.
Sponsoren die te maken krijgen met een nieuwe relatiebeheerder zullen de komende periode worden geïnformeerd.
De sponsorcommissie is beiden zeer erkentelijk voor hun bijdrage de afgelopen jaren en wij wensen zowel Henry als Herik dan ook veel succes binnen en buiten de vereniging.

Op de foto:

V.L.N.R. : Henry van der Woude, Ed Roos, Herik Kin