Protocol renteloze lening

Protocol opvragen renteloze lening:

  • bij het overlijden van één van beide partners die de lening samen verstrekt hebben
  • bij het overlijden van de (enige overgebleven)

lening verstrekker 

  • Bij het overlijden van één van beide partners gaan wij er vanuit dat de overgebleven partner de lening zal doorzetten en gaan wij de overgebleven partner niet actief benaderen
  • Bij het overlijden van één van beide partners kan de overgebleven partner het restant van de renteloze lening opvragen middels het invullen en inleveren van formulier A. Het bedrag zal dan z.s.m. overgemaakt worden op het bij S.V. Nieuwleusen bekende bankrekeningnummer
  • Bij het overlijden van een lening verstrekker (één persoon) zal S.V. Nieuwleusen het restant van de renteloze lening z.s.m. overmaken op het bij S.V. Nieuwleusen bekende bankrekeningnummer. We gaan ervan uit dat degene die recht heeft op de erfenis ook recht heeft op de bedragen die op de bij S.V. Nieuwleusen bekende bankrekening staan en dus indirect ook recht heeft op de aanvulling van die bankrekening met het restant van de renteloze lening. De verstrekte lening hoort immers bij de boedel.

Aldus vastgesteld in september 2017

Het bestuur van S.V. Nieuwleusen

 

 

 

 

 

 

Formulier A

 

Aan     S.V. Nieuwleusen

Julianalaan 8

7711 KK Nieuwleusen

 

Geacht bestuur/geachte penningmeester,

 

Onlangs is mijn partner ……………………………………… overleden. In 2017 hebben wij een renteloze lening aan S.V. Nieuwleusen verstrekt van € xxx

Bij deze verzoeken wij jullie het restant van de renteloze lening over te maken op de bij jullie bekende bankrekening zijnde NL …………………………..

 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Naam                        :

Adres                         :

Woonplaats             :