Voorzitters S.V. Nieuwleusen en K.V. d’Ommerdieck tekenen overeenkomst

Op donderdagavond 14 juli tekenden Erwin van Leussen voorzitter van S.V. Nieuwleusen en Robert Batterink voorzitter van K.V. d’Ommerdieck een gebruikersovereenkomst die de bouw van het nieuwe clubgebouw weer een stap dichterbij zet. De gebruikersovereenkomst omvat o.a. afspraken tussen beide partijen rondom het gebruik van het nieuwe clubgebouw die zowel S.V. Nieuwleusen als K.V. d’Ommerdieck zal gaan huisvesten.

Met deze overeenkomst kan weer een stap in de richting  gedaan worden die het mogelijk maakt om het nieuwe clubgebouw te realiseren. Wel heeft deze overeenkomst nog de goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering van beide verenigingen. De overeenkomst zal worden voorgelegd aan de leden tijdens een extra ledenvergadering die de verenigingen zullen houden in het najaar.