Uitslag Melkvee & Transport bronzen pakketsponsor

Uitslag Melkvee & Transport is bronzen pakketsponsor geworden. Na tribunestoelsponsoring hebben Arie en Ineke Uitslag hun steun aan S.V. Nieuwleusen uitgebreid.
Uitslag Melkvee & Transport is gevestigd aan de Hoevendwarsweg nr. 1 in Dalfsen en is in 1965 als melkveebedrijf begonnen met één koe, destijds naast het melkbussenvervoer. Momenteel verzorgen zij rond de honderdvijftien melkkoeien en het daarbij behorende jongvee.
Omdat de Uitslagjes diesel in het bloed zit, hebben ze in 1991 een andere tak van transport opgepakt. Het bedrijf vervoert met grootvolumecontainers en walkingflooropleggers recyclingproducten, zoals metaal, papier, afval en houtproducten, zaagsel en krullen voor klanten in Duitsland en de Benelux.
Arie en Ineke Uitslag onderstrepen het belang van sponsoring van S.V. Nieuwleusen, waar de familieleden met plezier voetballen.
De sponsorcommissie bedankt Arie en Ineke en wenst hen veel succes met hun mooie bedrijf.