Scenario´s voor het uitspelen van de voetbalcompetities.

De mogelijkheden voor het uitspelen van de competities zijn volledig afhankelijk
van het moment dat het aantal besmettingen dit toelaat. Naar aanleiding van de
persconferentie van 3 november acht de KNVB een opstart in het kalenderjaar 2020
uitgesloten. De periode die resteert is te kort om volwaardig op te kunnen trainen
en door de feestdagen is het aantal speeldagen beperkt.

Kijk hier voor het volledige plan van de KNVB:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/61958/amateurvoetbal-schakelt-na-nieuwe-coronamaatregelen-over

De KNVB heeft 2 scenario´s gepresenteerd voor het hervatten van de competities.

Welk scenario er ook werkelijkheid wordt, de KNVB hanteert in ieder geval de volgende
uitgangspunten:

– We willen in categorie A een promotie/degradatie aan het eind van het
seizoen laten plaatsvinden.
– Het is noodzakelijk om door te voetballen in de gehele maand juni. Hiervoor is het van belang dat     we de medewerking van de overheid krijgen om
de voetbalvelden langer open te houden om zodoende nog zoveel mogelijk
te laten voetballen.
– Aanpassing aantal wissels van 3 naar 5 in het standaardvoetbal mannen
en categorie A vrouwen in het veldvoetbal.

Scenario 1:

De competitie start in het weekend van 16/17 januari 2021. Dit is het meest positieve scenario waarbij vanuit wordt gegaan dat de clubs vanaf half december weer kunnen trainen. Uiterlijk in de week voor de kerstvakantie wordt hierover een besluit genomen.

Scenario 2:

Wanneer er niet gestart kan worden in januari, wil de KNVB flexibel in kunnen spelen
op de dan geldende situatie. Ze houden hierbij rekening met:

• Het moment dat competitievoetbal weer toegestaan is;
• Het moment dat volledig trainen weer toegestaan is, met voldoende
ruimte om op te kunnen trainen;
• Het aantal weekenden dat nog beschikbaar is om te spelen tot eind juni;
• Voldoende ruimte voor inhaalmomenten om afgelaste wedstrijden nog
in te halen.

Per categorie zijn er verschillende knoppen waar de KNVB aan kan draaien om de
competitie te hervatten, waarbij die knoppen ook gecombineerd kunnen worden
toegepast. Hoe dan ook is flexibiliteit van groot belang en zal er waar nodig maatwerk geleverd moeten worden. Per categorie zijn dit de verschillende opties: