Opening nieuwe clubhuis S.V. Nieuwleusen

Het nieuwe clubhuis van S.V. Nieuwleusen / D’Ommerdiek is op woensdagavond 28 augustus feestelijk geopend. De genodigden werden na hun entree over de oranje loper, persoonlijk door het bestuur welkom geheten. De ceremonimeester van deze avond, Henry van der Woude, heette iedereen nogmaals welkom, waarna de heer Jan Uitslag, wethouder en loco-burgemeester van de Gemeente Dalfsen met de door Loes van de Wetering en Erwin van Leussen (resp. voorzitter van D’Ommerdiek en S.V. Nieuwleusen) uitgereikte schaar, de opening van het clubhuis verrichtte. Klik hier voor de foto’s.

De genodigden kregen de gelegenheid om het clubgebouw te bezichtigen en een drankje te nuttigen. Na een half uur sprak Erwin van Leussen de genodigden toe. Hij bedankte allen voor hun komst en de belangstelling. In zijn speech memoreerde hij in het kort hoe de plannen voor een nieuwe clubgebouw zijn ontstaan. Doordat de plannen van de herinrichting van het middengebied (nu Cultuurhuus) voor S.V. Nieuwleusen en D’Ommerdiek niet haalbaar waren, zijn de 2 verenigingen samen gaan zitten om te inventariseren of ze een samenwerking aan konden gaan om samen een clubgebouw te realiseren. En waar een wil is is een weg, de samenwerking kwam tot stand !

De plannen kregen vorm, de financien werden opgemaakt en zouden een half miljoen euro bedragen maar doordat inmiddels de crisis voorbij was, stegen de bouwkosten en de levertijd voor materialen. Dit kostte de nodige creativiteit om het uitgewerkte plan te realiseren.

Er werden de nodige acties op touw gezet o.a werden de clubleden verzocht een renteloze lening aan de vereniging te verstrekken. Hier werd in grote getale op ingegaan en leverde uiteindelijk Euro 120.000 op.

Ook vanuit gemeentelijke wegen werd de nodige flexibiliteit geboden met name tijdens een verkorte aanvraag voor een bouwbesluit, binnen een paar dagen lag het besluit ter goedkeuring voor. Dat resulteerde ertoe dat op 17 maart 2017 de eerste schop de grond in ging met een beoogde oplevering in augustus hetzelfde jaar. Dat was echter te ambitieus en de planning werd al gauw bijgesteld. Dat kwam de kwaliteit van de bouw en het welzijn van betrokken vrijwilligers ten goede.

In de 2 jaren erop ontstond langzaamaan dit prachtige clubhuis dat mede te danken is aan de enorme inzet van alle vrijwilligers en sponsoren. De een voerde het schilderwerk uit, de ander zorgde voor de elektriciteit, een bedrijf kocht de materialen tegen gereduceerde tarieven in, de bestaande tafels werden gepimpt, de financien werden nauwlettend in de gaten gehouden door een expert op dit gebied en ga zo maar door. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk hiervoor te bedanken maar het resultaat hiervan is zeker de KROON op ELKE persoonlijke bijdage !

De heer Uitslag gaf ten slotte aan dat dit clubgebouw (geen kantine) een voorbeeld is voor de regio ivm de energie-neutrale bouw. Hij wenste beide verenigingen veel sportplezier toe in en rondom deze mooie gelegenheid. Daarop volgde een daverend applaus waarbij ieder die zijn steentje had bijgedragen, zich persoonlijk bedankt mocht weten.

Kortom we mogen terug kijken op een geweldige avond waarvan elk clubhart sneller ging kloppen en het oranje/zwarte bloed sneller ging stromen.

(Zie ook Vechtdal sport: https://youtu.be/40h_o9WQns4)