Nieuwjaarstoespraak 2021: Terug naar normaal.

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters, wat mooi dat jullie ons trouw blijven. Normaal gesproken had ik jullie natuurlijk, in ons prachtige clubhuis, van harte welkom geheten op de nieuwjaarsreceptie. Maar helaas is dat nu niet mogelijk, zoals al zoveel in het jaar dat achter ons ligt, niet mogelijk was door de maatregelen tegen het Corona-virus.

Het jaar 2020 kende treurige momenten. Op gepaste wijze is er stil gestaan bij het overlijden van:

Bé Wolbert op 4 januari op 76-jarige leeftijd
Gerrit van den Bosch op 11 januari op 70-jarige leeftijd
Anton Roze op 19 augustus op 68-jarige leeftijd
Willem de Weerd op 8 September op 77-jarige leeftijd

Al deze mensen waren nauw verbonden met en betrokken bij S.V. Nieuwleusen, en hoe moeilijk afscheid ook is, we kunnen kracht halen uit het feit dat die verbondenheid en betrokkenheid nog steeds in deze club zit.

Ik geef zoals gebruikelijk bij mijn nieuwjaarstoespraken een korte terugblik op het jaar 2020, een jaar dat de geschiedenis in zal gaan als het Corona jaar. Nog geen twee weken na het zeer geslaagde trainingskamp eind februari in Lloret de Mar, ging alles dicht en inmiddels zit alles opnieuw dicht. De competities zijn in september wel begonnen, maar al snel volgden nieuwe maatregelen die alles op slot gooide. Gelukkig speelde Voetbalzaken snel op de situatie in en werden er elke zaterdag mooie voetbalactiviteiten voor de jeugd georganiseerd, zodat het balletje voor hen bleef rollen. Ook kon de jeugd blijven trainen. Dit alles is ook uitgebreid te lezen op onze website. Blijf onze website bekijken, want dit is een van de manieren waarop we binding met jullie willen houden.

Ook het clubhuis zit al lange tijd dicht, een ware aderlating voor niet alleen de vereniging maar ook voor onze leden, vrijwilligers en supporters. Facilitaire zaken heeft heel snel en goed ingespeeld op de anderhalvemeter samenleving. Er werd een tent geplaatst voor extra ruimte, tafels en stoelen op afstand, de oude kantine werd weer in gebruik genomen en er werden markeringen rond de velden aangebracht. Maar het virus laat zich er nog niet onder krijgen. Op het moment dat heel normale dingen niet meer mogelijk zijn, merk je pas hoezeer je die mist. Het wordt zo wel heel duidelijk, welke belangrijke rol onze vereniging in de maatschappij vervult.

Alles en iedereen heeft met de consequenties van deze Corona pandemie te maken. Wat te denken van al onze sponsoren, voor een aantal zijn het zware tijden, ik hoop dat ze deze crisis doorkomen. Ze blijven ons steunen, dat waarderen wij enorm. Wij blijven jullie ook steunen met allerlei acties, zoals de promotievideo voor sponsoren, prijsvragen en mooie exposure via de online kerstbingo. Gelukkig hebben wij ook bijzonder trouwe leden. Ik wil daarom al onze leden en sponsoren hartelijk danken voor hun loyaliteit.

Dan zijn er natuurlijk onze vrijwilligers. Zij hebben zich het afgelopen jaar weer op allerlei manieren ingezet voor de vereniging. Een groep vrijwilligers heeft de kleedkamers grondig aangepakt en de deuren en banken in onze clubkleuren geschilderd. Er zijn nog altijd veel vrijwilligers actief, te denken valt o.a. aan de jeugdtrainers, jeugdleiders, redactieleden van de website en S.V. Nieuwleusen krant, de vrijwilligers bij financiën. En wat te denken van de vrijwilligers achter de online kerstbingo en de oliebollenactie. Ik kan niet genoeg benadrukken dat al onze vrijwilligers enorm belangrijk zijn om de vereniging draaiende te houden, ook in deze tijden. Jullie inzet wordt zeer gewaardeerd en wij zijn dan ook trots dat wij kunnen rekenen op zoveel vrijwilligers. Met jullie hulp en inzet houden we onze vereniging bloeiend, bedankt hiervoor. We hopen dat we ook in 2021 een beroep op jullie mogen doen.

Als ik dan vooruit kijk naar 2021 dan blijven we bezig met plannen voor de toekomst. Ik noem er drie:

1. De voorbereidingen voor de vervanging van onze kunstgrasvelden.
Dit moet natuurlijk goed gepland worden met de gemeente Dalfsen, zodat we zo veel mogelijk kunnen door voetballen. Gelukkig is de samenwerking met de gemeente uitstekend.
2. We zijn als voetbalverenigingen in Dalfsen in gesprek met de gemeente
Dalfsen om de huidige veldverlichting te vervangen door LED verlichting.
3. Dan hebben we nog ons oude kantine. Een kleine groep is al bezig met de
eerste ideeën uit te werken om deze te verbouwen. We zitten behoorlijk krap in onze kleedkamers, ook voor de dames, en we hebben extra ruimte nodig voor de scheidsrechters. Verder willen we een representatieve ontvangstruimte maken, die multifunctioneel gebruikt kan worden. Na de pandemie moeten we eerst de financiële gevolgen op een rij zetten om te bepalen of de plannen verantwoord zijn om te realiseren en in welk tempo. Ook hebben we de ondersteuning nodig van onze trouwe groep bouwvrijwilligers om het uit te kunnen voeren. We gaan de leden uitgebreid informeren over de plannen en natuurlijk hebben we ook de toestemming van de leden nodig.

We hebben een hele goede commissie financiën die scherp op de uitgaven let. Tot nu toe zorgt dit ervoor dat de financiële schade enigszins beperkt blijft, maar helemaal opvangen lukt vanzelfsprekend niet. Ik ben blij en trots dat we zeker niet bij de pakken neer gaan zitten, maar het vizier goed op de toekomst blijven richten. Dat is een mooi perspectief met elkaar.

Naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn en de besmettingsgraad flink gaat dalen, dan zullen naar verwachting de maatregelen worden versoepeld. Iets waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt. Ik hoop dat de competities dan weer normaal opstarten en uitgespeeld worden en we weer activiteiten met elkaar kunnen organiseren. En dat wij weer kunnen samenkomen in ons mooie clubhuis.

Terug naar normaal. Daar kijk ik met jullie naar uit!

Ik wens iedereen een gelukkig, sportief maar bovenal gezond 2021 toe.

Erwin van Leussen
Voorzitter