Leden enthousiast tijdens digitale Ledenvergadering

Op zaterdag 27 maart 2021 vond voor het eerst in de historie van S.V. Nieuwleusen de Algemene Leden Vergadering digitaal plaats. Een kleine 30 leden waren bij de vergadering aanwezig.

De vergadering begon met een minuut stilte voor de overleden leden Bé Wolbert, Gerrit van den Bosch, Anton Roze, Willem de Weerd en Jan Kappert.

Het jaarverslag van seizoen 2019-2020 werd besproken waarbij voorzitter Erwin van Leussen, belangrijkste punten per bestuursgroep noemde. Nadat de financiële cijfers kort waren toegelicht en vragen en opmerkingen hierover werden beantwoord is door de leden het gevoerde financiële beleid goedgekeurd en ook de kascontrole commissie gaf haar goedkeuring.

Met name door de loyaliteit van de leden en ook de sponsoren in deze lastige tijd is het financiële resultaat zeer acceptabel. Dankzij subsidies die de vereniging heeft mogen ontvangen zijn de grootste verliezen beperkt gebleven. Dit met name door de subsidie van de gemeente Dalfsen die recentelijk is toegekend. De voorzitter benadrukte dat de vereniging de gemeente Dalfsen hier zeer erkentelijk voor is, want lang niet elke gemeente heeft een dergelijke subsidie beschikbaar gesteld voor verenigingen.

Ook waren er bestuursverkiezingen, waarbij de voorzitter van de bestuursgroep voetbalzaken Dinant Bollemaat herkiesbaar was en ook de voorzitter van de bestuursgroep Marketing & Communicatie Henry van der Woude was herkiesbaar. Beide bestuursleden zijn herkozen.

Hierna kwamen de plannen naar voren van de verbouwing van de oude kantine. Via sfeervolle impressies werden de leden ingelicht over de plannen voor de aanpak van het aangezicht van het sportpark waarbij met name de buitengevel en de oude kantine voorzien waren van een nieuwe look. De leden waren hier erg enthousiast over en vonden het er mooi uit zien.

De voorzitter nam als laatste de leden mee in de plannen voor LED verlichting. In een eerder stadium was dit met de gemeente niet gelukt, nu wordt er vanuit de Dalfser voetbal vereniging opnieuw een poging gedaan om dit samen met de gemeente te realiseren, in het kader van duurzaamheid. Voorop staat dat het exploitatieneutraal moet zijn, ook wordt er gekeken naar mogelijkheden voor veldverlichting rondom het hoofdveld, dit ook om het capaciteitsprobleem van het aantal velden te verminderen en dan met name voor de trainingscapaciteit.

Bij de rondvraag werden er veel lovende woorden gesproken over de inzet van de vereniging over de activiteiten die de vereniging ontplooit voor de jeugdleden.

De vergadering werd afgesloten met een digitale Rad van Fortuin. Nadat de winnaars bekend waren, werd iedereen bedankt voor hun aanwezigheid bij deze bijzondere ledenvergadering.