Installatieploeg werkt achter de schermen aan nieuwe clubhuis

Daar waar de bouwploeg de ene na de andere mijlpaal kan melden, staan onze installateurs minder vaak in de spotlights. Toch zijn ook deze mannen al sinds oktober van vorig jaar wekelijks op maandag- en dinsdagavond aan het werk in ons nieuwe clubgebouw. Om een beter beeld van de werkzaamheden van deze ploeg te krijgen spraken we met Hilco de Weerd, één van de 15 vrijwilligers van de installatieploeg.

“Veel van het werk dat wij nu uitvoeren zie je niet terug” geeft Hilco aan. “Dat verdwijnt allemaal achter de lambrisering of wordt weggewerkt in de technische ruimte. Dat is niet erg, dat hoort bij het werk van een installateur. Toch is het soms wel eens moeilijk uitleggen als je wekelijks meerdere avonden met een groep jongens aan het werk bent. Je krijgt wel eens de vraag wat je nu eigenlijk hebt gedaan.

Gelukkig komt er nu een boel werk aan dat wel in het zicht blijft. Het nieuwe clubgebouw krijgt een industriële inrichting. Dit betekent dat kabelgoten en luchtkanalen in het zicht blijven. Dat maakt het voor ons wel weer leuker.”

Installatie werk is vooruitdenken, dat blijkt wel als Hilco aangeeft dat ze in oktober zijn gestart met werkzaamheden waar ze aan het einde van het voorjaar mee verder gaan. “Helemaal aan het begin van de bouw zijn we gestart met de aanleg van riolering en waterleidingen. Nu worden de toilettenvoorzieningen en de keuken geinstalleerd, als dat klaar is kunnen we de boel onder de vloer aansluiten. Maar daarvoor hebben we wel eerst beter weer nodig. Er ligt nu nog te veel water onder de vloer, dat moet eerst drogen.”

Na de voorbereidende werkzaamheden moesten de installateurs even geduld hebben, het clubgebouw moest eerst wind en water dicht zijn voordat zij verder konden met het werk. De eerste grote klus die zij vervolgens konden uitvoeren, was de aanleg van de vloerverwarming. Hilco: “voor de vloerverwarming hebben maar liefst 3 kilometer leiding in het clubgebouw liggen. Dat hebben we in een paar avonden gelegd, die klus verliep hartstikke goed.”

Energieneutraal
Het water dat door deze 3 kilometer lange leiding loopt, wordt verwarmt door een lucht-, waterwarmtepomp, dit is ene speciale pomp die energiebesparend werkt. En dat is zeker niet de enige energiebesparendemaatregel die genomen is. De lucht die door de luchtkanalen blaast, wordt aangejaagd door een WTW-installatie. Deze zogenaamde warmte-terug- win-installatie vangt straks de warme lucht uit het clubgebouw op en via leidingen komt het terug in de installatie waar de warmte wordt ontrokken. Dit scheelt bij het verwarmen van nieuwe lucht.

Een derde energiebesparende maatregel die wordt doorgevoerd zijn de aanleg van 256 zonnepanelen. Deze zonnepanelen moeten straks voldoende energie geven zodat het hele sportpark straks energieneutraal is. Hilco: “Dit geldt zowel voor de veldverlichting, de kleedkamers als het clubgebouw! Een hele mooi prestatie.”

Overleg
De installatiegroep is een belangrijke spil in de ontwikkeling van het clubhuis. Er komt ontzettend veel techniek kijken bij dit nieuwe clubhuis geeft Hilco aan. “Naast de eerder genoemde zonnepanelen en bijzondere lucht- en warmte-installaties, doen we ook veel voorbereidende werkzaamheden voor andere partijen. We stemmen regelmatig af de interieurcommissie, bijvoorbeeld over de verlichting die in het clubhuis moet komen. Met de commissie online zijn we nu in gesprek over waar de schermen en bijbehorende aansluitingen moeten komen en met de keukencommissie denken we mee over de inrichting van de keuken.

Er komt nog een hele boel werk aan, waar we voorlopig nog wel even zoet mee zijn. Wellicht dat we nog wel een avond in de week extra aan de slag gaan.  Straks moeten we alle eindjes aan elkaar zien te knopen en daar gaat een boel tijd in zitten. Daarom zijn we ook ontzettend blij met alle vrijwilligers die wekelijks de handen uit de mouwen steken om al het installatiewerk. Maar als alles straks werkt, geeft dat wel een voldaan gevoel. “