Indrukwekkend eerbetoon voor overleden erelid Jan Pasman

Zaterdag 23 november is er voorafgaand aan de wedstrijd S.V. Nieuwleusen – S.C. Lutten een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor ons overleden erelid Jan Pasman. Zeer veel jeugdleden waren in trainingspak gekomen om Jan te gedenken.
Op 27 oktober verloor S.V. Nieuwleusen met Jan een verenigingsman in hart en nieren, die altijd klaar stond voor de club. Om hem te gedenken werd er een In Memoriam voorgedragen, afgesloten net een minuut stilte.

Voorzitter Erwin van Leussen droeg het In Memoriam voor.

In Memoriam Jan Pasman

Op zondag 27 oktober 2019 ontvingen wij het droevige nieuws dat Jan Pasman op 53-jarige leeftijd is overleden. Jan werd tijdens de open dag van 2019 benoemd tot erelid van S.V. Nieuwleusen. Deze eer kwam hem toe, door zijn enorme inzet voor de vereniging. Wat heeft Jan hiervan genoten en wat kreeg hij een daverend applaus en wat heeft hij dit gewaardeerd. Een kippenvelmoment om nooit meer te vergeten.

Jan is begonnen bij S.V. Nieuwleusen als leider van zijn neefjes, samen met zijn broer Evert Jan. Altijd betrokken en vol passie, fanatiek in de goede zin van het woord. Hij heeft vele jeugdteams onder zijn hoede gehad. De laatste jaren was Jan leider van het vierde elftal, waar zijn beide zoons in voetballen. Hoogtepunten zijn de kampioenschappen van het 4e in 2018 en vorig jaar in 2019. De mannen van het 4e staan hier nu ook bij ons in de middencirkel.

Naast leider heeft Jan diverse andere functies gehad binnen de bestuursgroep Voetbal Zaken. Met name op het gebied van de jeugd heeft hij veel voor de vereniging gedaan. Jan zat in het hoofdbestuur als bestuurslid jeugdzaken, en was hij jeugdcoördinator en zat hij in de jeugdcommissie. Jan was een man van vooruit denken en ook pragmatisch, niet te moeilijk doen, niet te lang praten, maar gewoon aanpakken en oplossen.

Aan het begin van het seizoen was het vaak puzzelen bij de indelingen van teams, maar Jan kwam altijd wel met een creatieve oplossing.

De jeugd dat was écht Jan zijn passie, wat heeft hij hier een tijd en energie in gestoken, vandaar ook dat de jeugd en jeugdleiders hier nu langs de zijlijn staan als speciaal eerbetoon voor Jan. Ook waren er diverse jeugdleden die speciaal in trainingspak naar de condoleance gingen. Jan werd en wordt door de jeugd zeer gewaardeerd.

Jan wilde de jeugd ook naar een hoger niveau brengen. Hij hielp mee aan het masterplan om dit realiseren, en wat heeft hij ervan genoten dat dit lukte, en wat zijn we Jan hier dankbaar voor. Zo was hij ook betrokken bij de oprichting van onze voetbalschool voor heel Nieuwleusen. Jan was ook het aanspreekpunt voor allerlei zaken voor de KNVB, voor onze leden en voor hun ouders. Hij bezocht ook de nieuwe leden, zorgde ervoor dat ze kleding kregen en zich welkom voelden binnen onze mooie vereniging.

Jan bedacht de geniale oplossing om de 2 kunstgrasvelden op de velden 3 en 4 achter elkaar te leggen. Zonder hem had het er hier niet zo fraai uitgezien.

Het is haast onmogelijk om alles te benoemen wat Jan allemaal heeft gedaan, dus ik heb me beperkt tot deze hoofdzaken. Het is bijna niet te bevatten wat Jan allemaal deed voor S.V. Nieuwleusen. Hij deed het met liefde, de voetbal was zijn passie en zijn uitlaatklep tot het allerlaatste moment aan toe. De begrafenis mocht absoluut niet op zaterdag, want dat zou ten koste gaan van de voetbal, dat moest en zou doorgaan. Dat tekende Jan, een man met een héél groot voetbalhart.

We verliezen in Jan een zeer betrokken en actieve verenigingsman in hart en nieren, die veel voor onze vereniging betekend heeft. Op zijn fiets tot het laatste aan toe om de velden heen rijden, even kijken naar het voetbal, wat dingetjes regelen ondertussen, een praatje hier en een praatje daar. Wat is het kaal op ons sportpark zonder Jan met zijn fiets.

We zijn Jan dankbaar voor al datgene dat hij voor S.V. Nieuwleusen heeft gedaan en we missen hem ongelofelijk.

Wij wensen Alice, Jordy en Marlou, Danny, familie, vrienden en bekenden, alles toe wat jullie nodig hebben en laten we ons sterken met de mooie woorden die jij, Alice, sprak tijdens de begrafenis: “Je bent pas overleden als er niet meer over je gepraat wordt!”.

Indien u in de gelegenheid bent, mag ik u dan vragen om te gaan staan om met elkaar 1 minuut stilte te houden ter nagedachtenis aan Jan