Het balletje rolt weer……………door Erwin van Leussen

Nog steeds vertelt het RIVM ons dat er nog dagelijks nieuwe besmettingsgevallen, ziekenhuisopnamen en doden zijn met of door Corona. Desalniettemin zien we de afgelopen tijd een sterk afnemende lijn in de grafieken. Dat is goed nieuws en zoals Mark Rutte dinsdag 19 mei al zei: ”dat hebben we samen gedaan!” Nu we voorlopig de grootste piek hebben gehad hoop ik dat jij, jouw familie en vrienden de Corona-crisis gezond zijn doorkomen en anders, goed zijn hersteld. Want dat blijft het allerbelangrijkste, onze gezondheid.

Maar wat zijn we blij met elkaar dat we weer de wei in kunnen. De trainingen zijn weer voorzichtig opgestart. Eerst van de jeugd en later ook die van de senioren. En het doet me goed om te zien dat de trainingen goed zijn bezet. Iedereen staat weer te popelen om te mogen voetballen. Fantastisch om jullie plezier weer terug te zien en om het balletje weer te zien rollen, want dat is toch de ziel van onze vereniging. Op de zaterdagen wordt er met veel enthousiasme voor de jongste jeugd onderlinge toernooitjes gehouden en ook bij Jong Oranje straalt het plezier ervan af. Ik heb inmiddels een paar trainingsavonden gekeken en ik wil iedereen de complimenten geven hoe er wordt omgegaan met de regels. Dat is ook belangrijk om nieuwe besmettingen te voorkomen en op die manier kunnen we de trainingen blijven houden en wie weet wat er op deze manier binnenkort nog meer in het vat zit.

Het onderhoud van het Evert Bosch veld (hoofdveld) is wat naar voren gehaald en gaat deze week dicht. De verwachting is dat dit veld ook iets eerder dan 1 september open gaat. Veld 2 gaat op 31 mei dicht en de beide kunstgrasvelden blijven geopend. Er kan dus worden doorgetraind. Met de gemeente Dalfsen hebben we zeer goed overleg over het onderhoud van de velden en de sluitingsdata.

Achter de schermen is er de laatste tijd ook veel gebeurd. Als bestuur en commissies zijn we met heel veel zaken bezig geweest, zo hebben we een aantal besluiten genomen. Naast het weer mogelijk maken van de trainingen hebben we ook onze financiën tegen het licht gehouden. Hierop is besloten dat we de verbouwplannen van de oude kantine even on-hold hebben gezet. Eerst wachten we af hoe we uit de Corona-crisis komen. Verder hebben we gebruik gemaakt van diverse financiële regelingen die geboden worden, denk hierbij aan de NOW-regeling en uitstel van aflossingen. Naar leden en sponsoren die het nu moeilijk hebben, geven we aan dat we meedenken en soepel omgaan met de situatie. De voorraad dranken die anders over datum raken hebben we verkocht. Het is geruststellend om te kunnen vermelden dat we op dit moment financieel gezond zijn.

Voetbalzaken is niet alleen druk met het hier en nu, maar ook al volop bezig met de teamindelingen van volgend jaar. Ook onderzoeken we of we het clubhuis en plein zo kunnen inrichten dat we voldoen aan de 1,5 meter meetlat als we eventueel open mogen. Vooralsnog is dat niet het geval. De versoepelde maatregelen gelden alleen nog voor horeca en niet voor sportclubs. De sportclubhuizen mogen zoals het nu lijkt tot 1 september niet open. Als voetbal voorzitters van de gemeente Dalfsen hebben we veel overleg en trekken waar mogelijk samen op delen we nuttige informatie met elkaar. We gaan de gemeente vragen of we niet, net als de horeca, ook onze terrassen mogen openen. Uiteraard op 1,5 afstand van elkaar.

Het team Facilitaire Zaken heeft deze periode aangegrepen om een mooie wijziging door te voeren in de kleedkamers. Alle deuren, kozijnen en bankjes worden opnieuw geschilderd waarbij onze clubkleuren straks een prominente plek krijgen in de kleedkamers. Verder is het plan om de buitenmuren van de oude kantine aan de parkeerplaats zijde in dezelfde kleur te brengen als ons nieuwe clubhuis. We hopen dat we hiervoor een beroep op onze (senioren) teams kunnen doen om mee te helpen.

Marketing en Communicatie is druk geweest met de voetbalkrant en de binding met onze vrijwilligers en leden, de communicatie op social media en onze website en met het beantwoorden van persvragen en interviews. We komen prima in de spotlights als vereniging en we horen ook positieve signalen van onze sponsoren hoe we hen steunen.

Verder moeten we uitzoeken hoe het nu zit met de voorjaarsledenvergadering die op 28 mei niet door kan gaan en wat hierover in de statuten staat. Ik hoop dat de ledenvergadering in het najaar wél door kan gaan en hoop dat jullie daar massaal aanwezig zijn.

Ik hoop dat het zo goed gaat met het indammen van het Corona-virus dat de maatregelen verder versoepeld kunnen worden en dat we weer even bij kunnen praten onder het genot van een drankje op onze mooie accommodatie. Voor nu zijn we superblij dat het balletje weer rolt……

Erwin van Leussen
Voorzitter