Gezellige en geslaagde nieuwjaarsreceptie

Op vrijdagavond 4 januari vond in het clubhuis de nieuwjaarsreceptie van S.V. Nieuwleusen plaats. Er waren weer veel leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren naar deze avond bijeengekomen om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen.

In zijn nieuwjaarstoespraak nam voorzitter Erwin van Leussen de aanwezigen mee door het afgelopen jaar. Waar hij onder andere sprak over treurige momenten door het ontvallen van leden en vrijwilligers, bij wie verbondenheid en betrokkenheid aanwezig was voor de vereniging. Eigenschappen die ook terug te vinden zijn bij de grote vrijwilligersgroep die ervoor zorgen dat het balletje bij S.V. Nieuwleusen rolt. Hij sprak verder nog over de prestaties van de hoofdmacht, Vrouwen 1, en JO19-1 en JO17-1. Daarnaast sprak de voorzitter over het bij S.V. Nieuwleusen gegeven Ajax-clinic. Deze is goed bevallen van beide kanten en zal in 2019 ook weer worden gehouden bij S.V. Nieuwleusen. Voorzitter Van Leussen noemde hierna verschillende activiteiten die zullen plaatsvinden, waaronder de Bert de Roo veiling die zal plaatsvinden in 2019 en de opening van het nieuwe clubhuis. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de bouw van het clubhuis en één van die vrijwilligers is Henk van Zomeren en die bijna dag en nacht in het nieuwe clubhuis te vinden is.

De Stentor heeft in november de actie clubhelden van de amateursport gehouden. Daarbij is Henk van Zomeren de clubheld van de Amateursport van de gemeente Dalfsen 2018 geworden. Onder luid applaus ontving hij een oorkonde. Vervolgens werd kort iets over de toekomstplannen van het huidige clubhuis gesproken. De vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Toen iedereen voorzien was van een drankje hief voorzitter Erwin van Leussen het glas om gezamenlijk met de aanwezigen te proosten op een gezond, gelukkig en sportief 2019.

Klik hier voor de volledige nieuwjaarstoespraak.