Bestuurswisseling Club van Honderd

Na vijf jaar bestuurslid van onze Club van 100 te zijn geweest heeft Bertus Knotters afscheid genomen. Bertus was de stille kracht in ons bestuur. Vol humor en vol goede moed nam hij een kleine vijf jaar geleden, samen met Henry Nijland en Hendrik Jan Huzen, de handschoen op om toenmalig voorzitter Gerrit Jan Visscher te helpen deze leuke club te runnen. Eigenlijk konden wij de wens van oprichter Willem de Weerd niet negeren. “De Club van 100 moet door” waren Willem zijn motiverende woorden.

Bertus blijft natuurlijk lid van de Club van 100. En zal achter de schermen zeker iets voor deze club blijven doen. Henri Vasse is bereid gevonden hem op te volgen.

Ook zullen wij binnenkort met een nieuwe ledenwerfactie beginnen, want het zal mooi zijn wanneer de Club van 100 ook echt honderd leden heeft. Deze wens is tijdens onze laatste ledenvergadering uitgesproken. Wanneer elk lid twee nieuwe leden werft is deze doelstelling zo bereikt.

Op de foto:
Voorzitter Annelies Kooiker neemt afscheid van Bertus Knotter en Henri Vasse is enthousiast om hem op te volgen.

Het Bestuur van de Club van 100.