Bestuur S.V. Nieuwleusen op volle kracht

Tijdens de algemene ledenvergadering van S.V. Nieuwleusen op 29 november hebben zich er een aantal bestuurlijke wijzigingen voorgedaan. Zo is er een einde gekomen aan een periode waarin Edwin Lefers als interim-penningmeester heeft gediend. Een opvolger is gevonden in de persoon van Roel Wever, die tijdens de ledenvergadering is benoemd tot de nieuwe penningmeester.

V.L.N.R. Erwin van Leussen(voorzitter), Roel Wever en Edwin Lefers

De zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft enige tijd in beslag genomen, maar in Roel vindt het bestuur een waardige opvolger voor het penningmeesterschap.
Dit was niet de enige bestuurlijke verandering die plaatsvond, Kars Odink stopte na ruim vier jaar zitting te hebben genomen in het bestuur. Kars had de post Marketing & Communicatie onder zijn hoede. Kars was met zijn 25 jaar bij zijn aanstelling het jongste bestuurslid in de historie van de vereniging.

Een opvolger voor Kars is ook gevonden en tijdens de ledenvergadering benoemd, zijn opvolger is Henry van der Woude. Henry was reeds betrokken binnen Marketing & Communicatie als voorzitter van de sponsorcommissie. Hij brengt kennis, kunde en de nodige bestuurlijke ervaring met zich mee en is daarmee een ideale opvolger.


Met deze wijzigingen is het bestuur van S.V. Nieuwleusen weer volledig bezet en kan met frisse krachten de toekomst tegemoet. –