Algemene ledenvergadering komt te vervallen

Normaal gesproken vindt de voorjaarsledenvergadering eind deze maand plaats. Maar door de huidige situatie met alle maatregelen, kan de voorjaarsledenvergadering niet op de normale manier gehouden worden. Daarom heeft het bestuur besloten om de ledenvergadering te laten vervallen. De vraag is natuurlijk, of dat zo maar kan en mag?

In artikel 16 lid 2 van onze statuten staat hierover het volgende:

Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

En in lid 4 van artikel 16 valt te lezen dat “Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Het verenigingsjaar loopt van juli tot en met 30 juni. Dat deze Algemene ledenvergadering niet doorgaat, gaat dus niet in tegen de statuten, maar het is wel zeer ongebruikelijk.

Alle punten die voor de Algemene ledenvergadering in mei op de agenda stonden worden doorgeschoven naar de ledenvergadering in het najaar. De verwachting is dat tegen die tijd de bijeenkomsten weer mogelijk zijn, alleen dan met 1,5 meter afstand van elkaar.