AED aan buitenmuur bij S.V. Nieuwleusen

De AED

De gemeente Dalfsen heeft onlangs een nieuwe AED geplaatst. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Waar hangt de AED?
De AED is geplaats aan de buirenmuur bij fietsenstalling zodat de AED altijd bereikbaar is.


Waarom de AED?
Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.
Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend indien er sprake is van een levensbedreigende hartritmestoornis. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen. Met de komst van de AED is het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren bij een plotselinge hartstilstand. De overlevingskans van een slachtoffer neemt toe als binnen 6 minuten wordt gestart met hartmassage en zo snel mogelijk de Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt gebruikt. Voordat de ambulance ter plaatse is kan men al beginnen met reanimeren en defibrilleren.

Hoe werkt een AED?

In Nederland mag iedereen een AED gebruiken in een noodsituatie. Een AED is makkelijk te bedienen. Het apparaat vertelt je wat je moet doen. Wanneer iemand de AED aan zet, geeft een stem je gesproken instructies. Veelal zitten er 2 knoppen op de AED. Met de ene knop zet je de AED aan, met de andere knop dien je een schok toe. Je plakt eerst de elektroden op de borst van het slachtoffer. De AED maakt dan automatisch een analyse van het hartritme. Daarna vertelt het apparaat of er een elektrische schok toegediend moet worden of niet. Als dit wel het geval is, krijg je duidelijke instructies hoe je dit moet doen. De AED zal probleemloos bereikbaar zijn in geval van nood. Aangezien deze AED buiten hangt is deze voorzien van een buitenkast en wordt daarmee goed beschermd tegen vorst, regen, stof, vandalisme, diefstal of andere invloeden. De afgesloten AED-kast is wel ten alle tijde te openen.